Choroba Alzheimera — czym jest i jakie są objawy?

lek

            Choroba Alzheimera to zaburzenie z dziedziny odchyleń neurodegeneracyjnych, które prowadzą do otępienia ludzkiego umysłu. Choroba ta dotyka głównie osoby powyżej 65 roku życia, dlatego problem ten nasila się wraz z wiekiem i bardzo często wiąże się nierozerwalnie ze starzeniem. Dolegliwość ta nazywana jest inaczej przedstarczym zanikiem mózgu i dotyczy w dużej mierze układu nerwowego, który w czasie przebiegu choroby zostaje uszkodzony wewnątrz kory mózgowej. Zaburzenia te prowadzą do problemów z mową, myśleniem oraz w dużej mierze z pamięcią.Choroba Alzheimera rozwija się niezwykle powoli i bardzo często powoduje duże utrudnienia w poprawnym funkcjonowaniu w życiu codziennym. Ostateczny zanik mózgu to poważny problem, który można zaobserwować na tomografii chorego.

Objawy

            Objawy choroby Alzheimera są wysoce zależne od stadium otępienia. Otępienie łagodne charakteryzuje się problemami z zapamiętywaniem nowych informacji oraz nieustanne rozproszenie uwagi. Osoba chora może mieć problemy z pamięcią w czasie aktualnie wykonywanych czynności, na przykład zapominać o tym, gdzie pozostawiono klucze do mieszkania lub nieustannie zadawać takie same pytania. Dodatkowym objawem otępienia łagodnego jest silna zmienność nastroju oraz depresja, która bardzo często poprzedza samą chorobę Alzheimera. Otępienie łagodne jest przyczyną izolacji chorego, który rezygnuje z kontaktów z ludźmi i powoli wycofuje się ze społeczeństwa.

Zaburzenia w chorobie

            Otępienie o średnim nasileniu charakteryzuje się zaburzeniami mowy, orientacji oraz oczywistymi zaburzeniami pamięci podobnymi do tych występujących w przypadku otępienia łagodnego. Osoba chora nie poznaje miejsc, w których się znajduje i bardzo często nie może trafić samodzielnie do domu. Dodatkowo mogą wystąpić duże problemy z rozpoznawaniem znajomych twarzy członków rodziny, przyjaciół oraz bliskich. Osoba chora na Alzheimera w średnim stadium otępienia myli pojęcia i zdania, może zachowywać się agresywnie i cierpieć na bezsenność. Nierzadko pacjent ma omamy słuchowe oraz wizualne. Na etapie choroby w tym stadium niezbędna jest opieka.

lek

            Otępienie zaawansowane sprawia, że chory nie jest w stanie samodzielnie wykonywać zwykłych czynności, takie jak jedzenie, ubranie się czy rozmowa z ludźmi. Dodatkowo może wystąpić całkowity brak rozpoznawania najbliższych, w tym dzieci oraz męża lub żony. Nader wszystko dochodzą problemy z poruszaniem się, chodzeniem, wstawaniem czy siadaniem, przez co chory praktycznie nie opuszcza łóżka.  (https://www.apteka-rozana.eu/zylaki-obrzeki-nog.html)

Pamiętaj

            W obecnych czasach przyczyny powstawania choroby wciąż nie są znane, jednakże opracowano już kilka metod leczenia choroby Alzheimera. Choroba ta polega na przyspieszonym zanikaniu komórek nerwowych, dlatego nie istnieje żadna możliwość leczenia profilaktycznego i przyczynowego. Leczenie opiera się głównie na przyjmowaniu leków wspomagających sprawność i aktywność mózgu, w tym układu cholinergicznego, w wyniku czego chory przejawia większą aktywność co ciągnie za sobą poprawę pamięci. Chorobę może również leczyć objawowo, poprzez podawanie preparatów zwiększających stężenie neuroprzekaźników.  https://www.apteka-rozana.eu/